Typ Tři

Podnikatel – Vítěz – Herec

„Snažím se být nejlepší, nesmím selhat.“

Vnitřní motivy

Trojky jsou hluboce, hluboce uvnitř přesvědčeny, že lásku je třeba si zasloužit a tak touží po ocenění druhými lidmi. Jsou přesvědčeny, že druzí lidé je ocení a budou mít rádi pouze za úspěch. Vnitřní motivy emoční fixace – ješitnost, mentální fixace – klam/lež a obranný mechanismus – ztotožnění, pak pomáhají Trojkám dosahovat vítězství a vytouženého ocenění.
 
Emoční fixace Trojek je ješitnost. Ješitnost je nesmírně zajímavá, protože je to pocit, že „Já to dám. Já to dokážu. Já v tom budu dobrý.“ Je to nepřítomnost pochybností o sobě, o svých schopnostech od začátku, ať se již Trojky pouští do čehokoliv. Postupem času je tato vnitřní jistota opouští a přichází pochybnosti, ale nic z toho neukážou lidem okolo sebe.
 
Mentální fixace je klam/lež. Tato mentální strategie pomáhá Trojkám hledat vysvětlení, omluvu nebo způsob podání informací, který jim umožní neselhat, nebýt tím, kdo to nedokázal. Možná, že lepší moderní slovo by byl marketing. Marketing také přemýšlí, jak lidem efektivně prodat jakýkoliv produkt. Klam a lež v tomto ohledu tedy neznamená tvrdit, že když je něco bílé, že je to černé, ale hledat a umět vysvětlit, proč je bílá mnohem lepší a proč je skvělé, že je to bílé, i když jsme původně chtěli černé.
 
Obranný mechanismus Trojek je ztotožnění se. Trojky touží po ocenění druhých lidí a ztotožnění se jim pomáhá, najít a přizpůsobit se tomu, co druzí ocení. Ztotožnění znamená rozpoznat, jaké kvality, činnosti, hodnoty daná skupina či člověk oceňuje a umět tomu přizpůsobit své jednání.
 

Přehled

Emoční fixace: ješitnost
Mentální fixace: klam/lež
Obranný mechanismus: ztotožnění se
Základní potřeba: být oceněn za úspěchy
  • Proto, abyste mohli ukázat, že jste úspěšní, jsou ideální cíle, projekty, určité mety, které jsou jasně viditelné a měřitelné. Z toho důvodu Trojky ve svém životě potřebují a vytvářejí cíle. Platí to pro soukromý i pracovní život.
  • Emoce, vlastní potřeby či potřeby druhých lidí mohou být snadno odsunuty „na potom“, když jdou Trojky za cílem a soustředí se na jeho dosažení.
 

Rozvoj a zralost

Jestliže je emoční fixace Trojek ješitnost a cnost je opakem či nepřítomností emoční fixace, pak opravdovost, jako ctnost Trojek, dává smysl. Opravdovost je o tom říci a přiznat sobě i druhým věci takové, jaké jsou. Nejobtížnější je pro Trojky opravdovost v emoční rovině, a když mají mluvit o sobě do hloubky. Relativně nejjednodušší je to u chyb na cestě za cílem.
 
Esencí Trojek je láska. Esence je kvalita, kterou v sobě stále máme, ale díky emoční, mentální fixaci a obrannému mechanismu je tato kvalita zastíněna či pokroucena. Trojky jsou přesvědčené, že lásku je třeba si zasloužit úspěchem. Esence jim ale umožňuje nejen poznat, ale především cítit lásku, která není závislá na úspěchu. Velmi obtížné je tomu uvěřit a cítit to od druhých lidí. Ještě obtížnější je mít rád sám sebe bez ohledu na to, zda dosahuji či nedosahuji svých cílů.
 
Idea, tedy kvalita vycházející z mentální fixace, je naděje. Naděje, jako protiklad klamu/lži, což je mentální fixace Trojek. Naděje znamená vidět a popisovat situaci reálně, takovou jaká je a zachovat naději na posun či zlepšení. Klam/lež normálně Trojky používají k tomu, aby zakryly či dobře prodaly i věci, které nejsou zcela úspěšné.