Typ Šest 

Loajální skeptik - Ďáblův advokát 
 
Svět mě ohrožuje a já se snažím přežít.“
 

Vnitřní motivy

 
Lidé používající typ Šest touží po jistotách a bezpečí. Svět je pro ně plný nepředvídatelných a nebezpečných možností.
 
Emoční fixace Šestek je strach. To je emoce, se kterou mají všichni lidé zkušenosti.
 
Mentální fixace je projev strachu v myšlenkách, tedy pochybnosti. Pochybnosti o sobě, o druhých, o budoucnosti, o všem.
 
Obranný mechanismus je projekce, která Šestkám pomáhá vyrovnat se se strachem, s pochybnostmi. Projekce znamená, že si Šestky ve své hlavě vytvoří všechny možné scénáře, co by se mohlo stát, a podle toho, jak jsou pravděpodobné a jak je příprava náročná, se připraví.
 
 

Přehled

Emoční fixace: strach
Mentální fixace: pochybnosti
Obranný mechanismus: projekce
Základní potřeba: bezpečí a jistoty
  • Pro Šestky jsou otázky bezpečí a jistoty výrazně spojené s důvěrou. Důvěra je pro Šestky klíčové téma.
  • Šestky svůj strach řeší přípravou. Ostatní lidé mají často strach, ale jsou laxní ohledně přípravy. Příprava je samozřejmě úměrná strachu. Takže pokud jsou Šestky ve známé situaci, strach ani přípravu neřeší, naopak, pokud mají jít do situace pro ně neznámé, z níž mají strach, připravují se velmi pečlivě.
  • V chování můžeme u Šestek pozorovat dva modely, které se střídají. V první se jedná o kontra fobii, tedy chování podle zásady „Nejlepší obranou je útok.“ Toto chování se projevuje tak, že se Šestky snaží působit neohroženě, nedat najevo svůj strach, být silné. Druhým modelem chování je fobické podle zásady „Když já budu hodná na vás, vy budete hodní na mě.“ Je to přístup, kdy se snaží vyhovět druhým, udělat, co se od nich očekává, neprovokovat, nebýt středem pozornosti atd., a tím se vyhnout ohrožení. Všechny Šestky znají a střídají obě polohy, nicméně většinou je pro ně jedna běžnější.
  • Šestky si představí vše, co by se mohlo stát, tedy i varianty, které jsou pozitivní, ale na ty není třeba se připravovat.
  • Samy sebe často vnímají jako optimisty, zatímco jejich okolí je takto nevnímá. Pro Šestky je vyjádření pochybností a možností toho, co by se mohlo stát, jakýmsi upozorněním, které nemusí znamenat, že se na „cestu“ nevydají. Druzí to mohou vnímat jako pesimismus a komplikování.

Rozvoj a zralost

 
Ctností, tedy kvalitou vycházející z emoční fixace – strachu, je odvaha. Odvaha je nepřítomnost strachu. Šestky občas raději udělají něco velmi rychle, protože kdyby o tom ještě chvíli přemýšlely, začaly by se bát příliš a možná by to neudělaly vůbec. Říká se tomu strach ze strachu. Odvaha je ale něco jiného. Odvaha je víra v sebe sama v dané situaci.

Esencí Šestek je prázdnota. Esence je kvalita, která v nás stále je, nikdy nikam nejde, ale normálně je zastíněná či pokroucená vlivem emoční, mentální fixace a obranného mechanismu. Prázdnota u Šestek znamená, že při pohledu do budoucnosti nevíme, co bude. Ale místo strachu z tohoto neznáma, z této prázdnoty, kde jsou všechny možnosti, přichází klid či dokonce radost, protože nevím, co bude! Překvapení můžete brát jako ohrožení nebo jako narozeninový dárek, u kterého ještě nevíte, co jím je.

Z mentální fixace se na cestě vývoje stává idea. Ideou Šestek je víra. Víra v sebe, ve svět, v druhé lidi. Víra, která drží nikoliv díky vnějším jistotám, ale díky těm vnitřním.