Typ Sedm

Požitkář - Optimista - Vypravěč

Svět je plný příležitostí, jen si vybrat a vzít.“
 

Vnitřní motivy


Lidé používající typ Sedm touží po akci, která jim přinese uspokojení. V literatuře můžeme najít i slovo vzrušení, ale to do jisté míry evokuje nebezpečné akce či večírek a to by bylo zavádějící. Sedmičky nechtějí jít z večírku do večírku, ale cítit se v pohybu, v akci, a to jim přinese vnitřní uspokojení, naplnění.
 
Sedmičky toto naplnění hledají v příjemných akcích, činnostech a plánech, což je emoční fixace – nestřídmost. Nestřídmost znamená velmi mnoho dobrého a může mít mnoho podob. Některé Sedmičky mají problém poznat míru v jídle, pití, jiné v nakupování, další v množství rozečtených či koupených knih atd. Většina Sedmiček má ale nestřídmost v plánování a v množství rozdělaných aktivit (studium, návštěvy, cestování, plány na víkend). Nestřídmost je možné si představit jako dilema v zahraničí v cukrárně, kde mají 60 druhů zmrzliny. Otázka zní, kterou si dát? Co si vybrat?. Protože je to v zahraničí, víte, že tato příležitost se nebude v blízké době opakovat. Nestřídmost velí, zkusit když ne všechny, tak mnoho z nich!

Mentální fixace je sebeklam či sebe podvádění. Sedmičky jsou schopné samy sobě vysvětlit, že na všem je něco dobrého, udělat si ze všeho legraci či si vždy najít něco, čím se budou bavit. Tato mentální aktivita jim pomáhá hledat a vytvářet aktivity, které by jim mohly přinést uspokojení a rozhodně to přináší akci.
 
Obranným mechanismem je racionalizace. Podle slovníku racionalizace znamená schopnost vysvětlit něco nepříjemného příjemným či přijatelným způsobem. Sedmičky mají rychlé myšlení a díky tomu umí druhé lidi snadno přesvědčit o tom, že mají pravdu, že jejich nápad je lepší atd., a tím se vyhnou nejen omezení, které je pro ně krajně nepříjemné, ale i negativitě či pesimismu, který rozhodně není tím, co by Sedmičky vedlo k akci a naplnění.

 

 

Přehled

Emoční fixace: nestřídmost
Mentální fixace: sebeklam
Obranný mechanismus: racionalizace
Základní potřeba: akce, která přinese uspokojení
  • Optimismus a zábava jsou základní rysy typu Sedm, ale i Sedmičky jsou stále jen lidé, takže občas potřebují klid, spánek a mají špatnou náladu. Charakteristické je, že jim ani odpočívání, ani špatná nálada nevydrží dlouho.
  • Sedmičky špatně snášejí omezení, protože jim to brání v akci a tedy i v uspokojení. Mezi omezeními mohou být zákazy a příkazy, ale i limity vlastního těla, jakými je třeba nemoc. Sedmičky mají problém zůstat v klidu i po dobu nutnou pro to, aby se uzdravily.
  • Sedmičky samy mohou být kritické a nebýt veselé, ale špatně snášejí, když to dělá jejich okolí.
  • Jsou skvělé v začínání, v rozjezdech, ale bývá pro ně velkou výzvou věci dotahovat a dokončovat.
 
 

Rozvoj a zralost

 
Ctností Sedmiček je střídmost. Ctnost je kvalita, která se na cestě vývoje transformuje z emoční fixace, tedy z nestřídmosti. Střídmost je mít míru, aby všeho bylo tak akorát. Ani málo, ale ani moc.
 
Esence je kvalita, která je v nás trvale přítomná, jen je normálně překrytá či překroucená vlivem emoční, mentální fixace a obranného mechanismu. Esencí Sedmiček je pohrouženost. Sedmičky se umí zapálit, nadchnout, být fascinované, ale tento zájem a zápal je snadno a rychle opouští a je nahrazen zápalem a zájmem o něco jiného. Pohrouženost znamená, ponořit se plně a do hloubky a vychutnat si naplno, co daná věc přinese.
 
Idea je kvalita vycházející z mentální fixace, což je u Sedmiček sebeklam. Sedmičky jsou schopné přesvědčit samy sebe, že je to dobrý nápad. Sebeklam funguje podle hesla „dobrý nápad, ale nedomyšlený.“ Idea Sedmiček je práce (pravá, správná, svatá práce). Jde o to nedělat jen to, co se mi zrovna chce, ale to, co je potřeba od začátku až do konce. Sedmičky vynikají v tom přesvědčit sebe a pak i druhé, že to, co se jim chce, co je baví, je to, co je správné a co je teď potřeba. Idea práce přináší zodpovědnost, nadhled a komplexnost do toho, co jsou Sedmičky schopné dělat.