Typ Jedna

Perfekcionista

 „Svět není dokonalý, pracuji na jeho zlepšení.“

Vnitřní motivy

 Lidé, kteří používají typ Jedna, touží po tom, aby věci, lidé a jejich chování i svět byli v pořádku. Aby oni sami byli v pořádku. V této hluboké touze je podporuje jejich emoční fixace, kterou je zlost, mentální fixace – dokonalost a obranný mechanismus, kterým je sebeovládání/sebekontrola.
 
Jak touhu po dosažení dokonalosti podporuje emoční fixace Jedniček, kterou je zlost? Vzpomeňte si, kolik energie zlost přinese vám, kolik máte najednou síly a odhodlání něco udělat. Jedničky energii zlosti spalují při práci a ve snaze, aby věci byly správně. Často samy Jedničky popisují, že to není hned zlost, jako naštvání se, ale především tlak a pocit napětí.

Mentální fixace je dokonalost. Jedničky mají v hlavě hned jasno, jak by věci měly správně být. Ve své mysli mají ideál a ten porovnávají s realitou. Realita málokdy odpovídá jejich představám a nárokům a z toho pramení zlost, kterou pak využívají k tomu, aby věci/lidi zlepšovaly/opravovaly.

Velkou touhou Jedniček je být vpořádku, tedy nedělat chyby. Mezi chyby rozhodně patří i emoční výbuchy, projevy zlosti, neadekvátní reakce na situace. Tomu všemu se Jedničky snaží vyhnout a obranný mechanismus, kterým je sebekontrola/vytváření reakce, jim v tom velmi pomáhá. Jedničky se naučily v okamžicích, kdy se mohly nevhodně projevit své projevy a emoce, velmi kontrolovat. To je sebekontrola. Jiné označení stejného je vytvoření reakce, které říká, že v nitru Jedničky se může odehrávat hurikán, ale to, co druzí mohou pozorovat, jsou spíše nonverbální projevy, jako je dusno před bouří.
 
 

Přehled

Emoční fixace: zlost
Mentální fixace: dokonalost/perfekce
Obranný mechanismus: sebekontrola/vytváření reakce
Základní potřeba: být v pořádku  

Rozvoj a zralost

 
Ctnost, která vychází z emoční fixace a kterou můžeme definovat jako její nepřítomnost, je smíření/klid/mír/dokonalost. U Jedničky najdete největší rozptyl možností jak ctnost správně pojmenovat. V zásadě se ale popisuje totéž a to přijetí či smíření se s tím, že věci, lidé i svět jsou v pořádku tak, jak jsou. Jedničky se učí utišit svůj vnitřní žár zlosti a napětí a mít v sobě klid a mír. Pozor smíření se neznamená rezignaci! Mezi těmito dvěma vnitřními stavy je velký rozdíl.
 
Esence, tedy kvalita, kterou v sobě stále máme, je jen zastíněná a pokroucená díky emoční, mentální fixaci a obrannému mechanismu, a tou je pro Jedničku čistota. Jedná se ale o pořádek a čistotu uvnitř, nikoliv o vnější projevy, což je stav pro Jedničky normální.
 
Idea vycházející z mentální fixace je růst. Mentální fixace Jedniček, dokonalost, může často růstu dokonce bránit. Jak to? Je to jako kdyby zahradník neustále upravoval, ostřihával a přichytával květině listy, stonek, květy, aby byl výsledek perfektní. Květina pak ale nemůže růst a výsledek může být sice skvělý, ale je to jednak výsledek, který chce a považuje za perfektní Jednička a rostlina nedostane možnost ukázat, co všechno v ní je. Idea růstu posouvá myšlení Jedniček k tomu, aby se dívaly, zda to, co dělají je v zájmu růstu nebo dokonalosti.