Typ Dva

 
Záchranář – Dárce

Lidé mě potřebují, beze mě to nejde.“
 

Vnitřní motivy

Lidé používající typ Dva touží po spojení s druhými lidmi. Pomáhat, radit, podporovat, být v životě druhých lidí důležitý, jsou strategie, jak toto spojení navázat a udržovat.
Emoční fixace – pýcha, mentální fixace – zdánlivý přebytek a obranný mechanismus, kterým je potlačení vlastních potřeb, pak pomáhají Dvojkám tuto touhu naplnit.
 
Emoční fixace Dvojek je pýcha. Pýcha, která stojí na tom, že jsou nápomocné, starající se, že to všechno zvládnout samy, jsou podporující, nesobecké atd. Pýcha Dvojky tedy stojí na její orientaci na potřeby, pocity druhých a na tom, že se dokáží pro druhé obětovat. Díky tomu jsou s druhými ve spojení a je naplněna jejich hluboká vnitřní potřeba. Pýcha jim dává energii zvládnout to, že sebe a své jiné potřeby dají na druhou kolej.
 
Mentální fixace je zdánlivý přebytek. Dvojky jsou díky tomu velmi optimistické nejen ohledně svého času, možností, energie, ale i zdrojů. Zdánlivý přebytek říká „To stihnu, to vyjde, to bude stačit atd.“ Důležité je slovo zdánlivý, které poukazuje na to, že tomu tak často doopravdy není. Díky tomu, že mají pocit, že „to“ mohou pro druhé lidi udělat, se jim daří vytvářet a naplňovat svou touhu být ve spojení s druhými lidmi.
 
Obranný mechanismus je popření vlastních potřeb. Když přichází ohrožení, že by Dvojky nemohly naplnit potřeby druhých, pak přichází strategie, jak to nedopustit, a tou je potlačit svoje vlastní potřeby na úkor práce pro druhé.
 
 

Přehled

Emoční fixace: pýcha
Mentální fixace: zdánlivý přebytek
Obranný mechanismus: potlačení vlastních potřeb
Základní potřeba: být ve spojení s druhými
  • Dvojky často vypadají, že za svou pomoc nic nechtějí. To není tak úplně pravda, za svou pomoc a podporu chtějí právě spojení a ocenění.
  • Dvojky často a rády vytvářejí vztahy, v nichž není vyrovnané dávání a braní. Dvojky jsou raději v pozici toho, kdo více dává.
  • Mohou vypadat velmi nesobecky, důležité je ale vidět, že pomáhají, aby naplnily svou vlastní potřebu spojení a ocenění od druhých lidí.
  • Dvojky jsou stejně tak muži jako ženy. Stereotyp nás nutí vidět Dvojku typicky jako maminku či babičku. Pokud je Dvojka dvojkou, je to pro ni životní princip, který lze vidět v době, kdy ještě neměla děti a mimo oblast vlastních dětí i poté, kdy děti vyrostou.
 

Rozvoj a zralost

 Z pýchy se má stát pokora. Emoční fixací Dvojky je pýcha a ctnost je pokora. Ctnost je kvalita, která vychází z emoční fixace a značí její nepřítomnost. Pýcha přináší Dvojkám pocit výjimečnosti a tím energii k akci. Pokora naopak nese pocit, že jsou součástí celku. Tento pocit pospolitosti pak přináší dostatek energie pro život, ale jiné, než jakou nese pýcha.
Pro Dvojky je potřeba rozvíjet pocit, že nejsou „superhrdiny“, kteří vše zvládnou sami, ale že jsou také jen lidé, kteří potřebují pomoc. Znamená to někdy nepomáhat, protože občas je největší pomocí nechat druhé lidi udělat jejich vlastní chyby a zkušenosti. V neposlední řadě pokora přináší Dvojkám uvědomění si, že je rozdíl mezi empatií a projekcí. Dvojky jsou přesvědčené, že vědí, co je pro vás dobře, co potřebujete a jsou na to pyšné. Pokora pro ně znamená uvědomit si, že to je mnohdy jen jejich názor.

Esencí Dvojek je laskavost. Dvojky jsou laskavé, ale především k druhým lidem. To je pro ně běžné.  Esence je kvalita, kterou v sobě stále máme a růstem se jí dostává prostoru se skutečně ukázat. Normálně je tato kvalita zastíněná emoční, mentální fixací a obranným mechanismem. V procesu růstu se učí být laskavé sami k sobě. Dvojky tuto kvalitu někdy zaměňují za fyzickou péči o svůj vzhled. Vysoké podpatky a vypracované svaly nejsou projevem laskavosti k sobě samému.

mentální fixace, kterou je zdánlivý přebytek, se stává vůle (správná/pravá/svatá), což je idea Dvojek. Dvojky mají normálně velkou vůli k práci a starosti o druhé. Naopak vůli k postarání se o sebe sama se potřebují naučit ve svém životě více uplatňovat.