Typ Čtyři

melancholický romantik – umělec
 
Co mi chybí, to ostatní mají?
 

Vnitřní motivy

 
Lidé používající typ Čtyři hluboce touží po spojení a celistvosti. K naplnění této touhy jim pomáhá emoční fixace – závist, mentální fixace – zdánlivý nedostatek a obranný mechanismus - introjekce.

Závist je emoční fixace Čtyřek a znamená touhu po tom, co vidí venku. Vzhledem k základní touze Čtyřek po spojení a celistvosti (úplnosti) se dívají na lidi kolem sebe a chtějí to, co vidí, že ti lidé mají.
 
Mentální fixace je zdánlivý nedostatek a způsobuje, že Čtyřky mají tendenci podhodnocovat to, co mají a nadhodnocovat to, co se jim zdá, že jim chybí a mají to ostatní. Tento myšlenkový návyk vede Čtyřky k neustálému srovnávání se, ze kterého díky „zdánlivému nedostatku“ vycházejí většinou jako méně schopné.

Obranným mechanismem je introjekce. Introjekce znamená zvnitřnění vnější zkušenosti. Čtyřky jsou velmi vztahovačné a velmi závislé na reakcích okolí. Mnoho vnějších podnětů vztahují ke své osobě, což je vztahovačnost, kdy pohled druhého člověka mohou interpretovat jako nesouhlas či nezájem. Čtyřky si v tomto ohledu lze představit jako houby, které nasávají emoce ze svého okolí a tyto emoce je pak značně ovlivňují.
 
 

Přehled

Emoční fixace: závist
Mentální fixace: zdánlivý nedostatek
Obranný mechanismus: introjekce
Základní potřeba: spojení a celistvost
  • Čtyřky se velmi nechávají ovlivňovat svými emocemi. Často střídají nálady, kdy v jedné poloze jsou optimistické, energické, veselé, zábavné atd. a v druhé jsou smutné, bez energie, negativistické.
  • Čtyřky dávají v mnoha ohledech přednost emočním výkyvům než „normálnosti“, což je pro ně synonymum k nudě, plochosti ale i k přetvářce.
  • Překvapivě se Čtyřky nebojí být smutné a někdy i stavy smutnění preferují. Svou vlastní negativitu tak nevnímají. Čili pro druhé lidi jsou Čtyřky dramatické a negativní, ale Čtyřky si to samy o sobě často nemyslí.
 

Rozvoj a zralost

Ctností, což je kvalita, kdy je nepřítomná emoční fixace závisti, je vyrovnanost. Protože právě závist je do značné míry oním elementem, který ovlivňuje změny nálad, je jasné, že nepřítomnost závisti přináší více vyrovnanosti.  Funguje to asi takto: „Proč i já nejsem v deset hodin večer také tak překrásně upravená, jako ta paní!“ Díky této myšlence se pak Čtyřka cítí mizerně a to ovlivní její náladu. Důležité je si uvědomit, že hodnocení sebe sama tíhne u Čtyřek k podceňování sebe sama. Vyrovnanost pak znamená: „Jé ta paní je ale hezky upravená. Moc jí to sluší.“ Nebo „Jé ta paní je hezky upravená. Já mám dnes také hezky upravené vlasy.“ Důležité je, že výsledkem působení ctnosti je, že buď není třeba se srovnávat vůbec, či člověk ze srovnání nevyjde špatně. Pozor není to o tom být lepší a vyhrát, ale umět na sobě ocenit jiné kvality, které mám, místo toho, aby se Čtyřky soustředily na to, co nemají.
 
Esencí Čtyřek je radost. Esence je kvalita, které je v nás stále přítomná, jen ji emoční fixace, obranný mechanismus a mentální fixace zastiňují. Radost je emoce, kterou Čtyřka velmi dobře zná. Umí se jí naplnit a zcela jí podlehnout. Čtyřky se umějí chechtat jako blázni a vidět humor v mnoha situacích. Normálně je ale radost zastíněná pocity vlastní nedostatečnosti a pochybnostmi o přijetí druhých.
 
Z mentální fixace se vývojem stává kvalita idey, která je u Čtyřek původní zdroj. Mysl Čtyřky neustále trápí sebe sama hledáním něčeho, co jí ještě chybí, něčeho, co jí udělá šťastnou a naplněnou. Normálně toto naplnění Čtyřky hledají ve vnějším světě. Doufají, že vztah, nebo práce, nebo dovednost je naplní. Potřebují si uvědomit, že není třeba hledat zdroje naplnění ve vnějším světě, ale uvnitř sebe, kde je tento zdroj stále k dispozici.