František Kužela

Certifikovaný lektor: František Kužela

Certifikovaný lektor enneagramu

kuzelaf@seznam.cz

Pracuji jako lektor emočních a sociálních kompetencí, sales kouč, kouč osobnostního rozvoje - ve všech činnostech enneagram využívám.


Datum získání EPTP: 2007

Od kdy se věnuji enneagramu: 1996

Co mě k enneagramu přivedlo?
Hledání toho, Kdo jsem? Kam jdu? a Co chci?

Co dělám? / Co nabízím s enneagramem?
Jako lektor a trenér vedu semináře a školení rozvíjející emoční inteligenci, mezi něž patří semináře enneagramu, emočních a sociálních kompetencí, komunikace, obchodních dovedností, týmové práce, zpětné vazby, koučování a další rozvojové programy. Vedu také projekty 360° zpětné vazby. Jako kouč pracuji individuálně s lidmi na navyšování pracovních kompetencí tak i kompetencí osobních ve vztazích, partnerství a výchově dětí.

Jak si myslím, že můj typ obohacuje mou práci s enneagramem?
Schopnost cítit energii jednotlivců i energii skupin,

Na co při své práci s enneagramem dávám důraz?
Největší důraz kladu na sebeuvědomění klienta, jeho motivaci uvědomit si své silné i slabé stránky a ochotu je měnit, akceptovat a navyšovat.
 


 

Vzdělání týkající se enneagramu

1996–2016